نقش های مختلف فعل « شدن »

    آشنایی با جملات اسنادی کامل و جملات اسنادی ناقص

همان طور که می دانیم فعل « شدن » از افعال پرکاربرد در زبان فارسی است که نقش های بسیار متفاوتی بر عهده دارد. تفکیک این نقش ها از هم با کمک معیارهای صحیح می تواند برای ما راهگشا باشد.

...............


برچسب‌ها: فعل ربطی, جملات اسنادی, غیر سببی, نقش های مختلف فعل « شدن », جملات اسنادی کامل و ناقص

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۲ | 1:22 | نويسنده : حمید |